Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ

swc-ic-ti-kanoyme-1

Οι πολίτες πρέπει να διαχειρίζονται τα οικιακά απόβλητα που παράγουν κατάλληλα και σύμφωνα με τις οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

swc-ic-ti-kanoyme-2

Επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που παράγουν απόβλητα θα πρέπει να συμμορφώνονται τις οδηγίες της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού.

swc-ic-ti-kanoyme-3

Πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί θα πρέπει να επαγρυπνούν για περιπτώσεις Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων και να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές τυχόν περιπτώσεις που εντοπίζουν.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στην Ελλάδα η αναφορά δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων γίνεται
στους κάτωθι φορείς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφέρειες

Αστυνομία

Λιμενικό

Εισαγγελία

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


    flag-life-gr

    NEWSLETTER

    ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ LIFE PROWhIBIT ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ