ΤΑ ΑΠOΒΛΗΤΑ ΘΕΩΡΟYΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚA ΕΠΙΚIΝΔΥΝΑ, OΤΑΝ ΤΑ ΥΛΙΚA  Ή ΟΙ ΟΥΣIΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙEΧΟΥΝ, ΕIΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒH ΓΙΑ ΤΟΝ AΝΘΡΩΠΟ  Ή ΤΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ

Πολλά από τα συνηθισμένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα προϊόντα περιέχουν ορισμένα επικίνδυνα υλικά. Όταν τα προϊόντα αυτά απορρίπτονται, ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα, για τα οποία ισχύουν ειδικοί κανόνες.

ΠΑΡΑΔΕIΓΜΑΤΑ ΕΠΙΚIΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ:

swc-ic-apovlita-1

AΜΙΑΝΤΟΣ

swc-ic-apovlita-2

XΗΜΙΚA, OΠΩΣ ΥΓΡO ΦΡΕΝΩΝ Η ΜΕΛAΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

swc-ic-apovlita-3

HΛΕΚΤΡΙΚOΣ ΚΑΙ AΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΥΣIΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡEΦΟΥΝ ΤΟ OΖΟΝ, OΠΩΣ ΨΥΓEIΑ

swc-ic-apovlita-4

ΔΙΑΛYΤΕΣ

swc-ic-apovlita-5

ΦΥΤΟΦAΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤOΝΑ

swc-ic-apovlita-6

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

swc-ic-apovlita-7

ΛAΔΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΡΩΣΙΜΑ), OΠΩΣ ΛΑΔΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

swc-ic-apovlita-8

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, OΠΩΣ ΔΟΧΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

swc-ic-apovlita-9

ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

swc-ic-apovlita-10

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

swc-ic-apovlita-1

AΜΙΑΝΤΟΣ

swc-ic-apovlita-6

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

swc-ic-apovlita-2

XΗΜΙΚA, OΠΩΣ ΥΓΡO ΦΡΕΝΩΝ Η ΜΕΛAΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

swc-ic-apovlita-7

ΛAΔΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΡΩΣΙΜΑ), OΠΩΣ ΛΑΔΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

swc-ic-apovlita-3

HΛΕΚΤΡΙΚOΣ ΚΑΙ AΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΥΣIΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡEΦΟΥΝ ΤΟ OΖΟΝ, OΠΩΣ ΨΥΓEIΑ

swc-ic-apovlita-8

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, OΠΩΣ ΔΟΧΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

swc-ic-apovlita-4

ΔΙΑΛYΤΕΣ

swc-ic-apovlita-9

ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

swc-ic-apovlita-5

ΦΥΤΟΦAΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤOΝΑ

swc-ic-apovlita-10

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που προέρχονται από χημικές ουσίες

flag-life-gr

NEWSLETTER

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ LIFE PROWhIBIT ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ