Μέχρι σήμερα, η ομάδα του LIFE PROWhIBIT έχει αναπτύξει
δραστηριότητες δικτύωσης με τα παρακάτω έργα με αντικείμενο τη
διαχείριση αποβλήτων και το περιβαλλοντικό έγκλημα:

circulargreece

Το LIFE-IP CEI-Greece (Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα) φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία

logo_themis

Το έργο LIFE NATURA THEMIS είναι ένα πενταετές πρόγραμμα που αφορά στην ποινική δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

flag-life-gr

NEWSLETTER

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ LIFE PROWhIBIT ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ