ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

swc-ic-factory

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΠΟΜΠΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΤΟ ΝΕΡΟ Η ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

swc-ic-animal

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΓΡΙΩΝ
ΖΩΩΝ

swc-ic-globe

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΟΖΟΝ

swc-ic-truck

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ ΕΙΝΑΙ

ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

swc-ic-factory

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΠΟΜΠΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΤΟ ΝΕΡΟ Η ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

swc-ic-animal

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΓΡΙΩΝ
ΖΩΩΝ

swc-ic-globe

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΟΖΟΝ

swc-ic-truck

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ ΕΙΝΑΙ

ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

swc-quote-what-is-1

Στην περίπτωση όμως του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος οι κυρώσεις είναι πολύ χαμηλότερες και ο εντοπισμός του εγκλήματος είναι δυσκολότερος. Για τους λόγους αυτούς το Περιβαλλοντικό Έγκλημα προσελκύει τη δράση Οργανωμένων Εγκληματικών Ομάδων.

ΕΤHΣΙΑ ΑΞIΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟY ΕΓΚΛHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

swc-aksia

70 -213 Δισ. $ / Έτος

Πηγή: EUROPOL

Η ΚΑΤΑΠΟΛEΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟY ΕΓΚΛHΜΑΤΟΣ

αποτελεί προτεραιότητα για τη EUROPOL καθώς περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Διεπιστημονικής Πλατφόρμας κατά των Εγκληματικών Απειλών (EMPACT).

Το EMPACT είναι μια πρωτοβουλία των κρατών μελών της ΕΕ για την ασφάλεια, που στοχεύει στον εντοπισμό, την ιεράρχηση και την αντιμετώπιση των απειλών που δημιουργεί το οργανωμένο και σοβαρό διεθνές έγκλημα.

swc-what-is-img-1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Όλες οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι φορείς (ανεξάρτητα από το μέγεθός τους) υποχρεούνται νομικά να διασφαλίσουν ότι τυχόν απόβλητα που παράγουν αποθηκεύονται, μεταφέρονται και απορρίπτονται νόμιμα και χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον.

Η παράνομη απόρριψη ή καύση αποβλήτων, αποτελεί ποινικό αδίκημα, καθώς θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον.

swc-what-is-img-2

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η υπεύθυνη και νόμιμη διαχείριση των αποβλήτων συνεπάγεται κάποιο κόστος, και για το λόγο αυτό, συχνά επιζητείται οικονομικό όφελος μέσω της παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Με κίνητρο το παράνομο κέρδος Οργανωμένες Εγκληματικές Ομάδες ανά τον κόσμο, προβαίνουν σε παράνομη διασυνοριακή διακίνηση αποβλήτων με τη χρήση πλαστών εγγράφων. Οι ομάδες αυτές, εξάγουν παράνομα μεγάλες ποσότητες αποβλήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου το εργατικό δυναμικό είναι φθηνότερο και η ανακύκλωση ή η απόρριψη αποβλήτων είναι λιγότερο ρυθμισμένες νομικά.

Η παράνομη διακίνηση αποβλήτων, συνήθως περιλαμβάνει απάτες και ψευδείς δηλώσεις στοιχείων. Βασικοί προορισμοί παράνομων μεταφορών αποβλήτων είναι η Αφρική και η Ασία, ενώ χώρες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, χρησιμοποιούνται ως περιοχές διέλευσης (τράνζιτ) των μεταφορών.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η υπεύθυνη και νόμιμη διαχείριση των αποβλήτων συνεπάγεται κάποιο κόστος, και για το λόγο αυτό, συχνά επιζητείται οικονομικό όφελος μέσω της παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Με κίνητρο το παράνομο κέρδος Οργανωμένες Εγκληματικές Ομάδες ανά τον κόσμο, προβαίνουν σε παράνομη διασυνοριακή διακίνηση αποβλήτων με τη χρήση πλαστών εγγράφων. Οι ομάδες αυτές, εξάγουν παράνομα μεγάλες ποσότητες αποβλήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου το εργατικό δυναμικό είναι φθηνότερο και η ανακύκλωση ή η απόρριψη αποβλήτων είναι λιγότερο ρυθμισμένες νομικά.

Η παράνομη διακίνηση αποβλήτων, συνήθως περιλαμβάνει απάτες και ψευδείς δηλώσεις στοιχείων. Βασικοί προορισμοί παράνομων μεταφορών αποβλήτων είναι η Αφρική και η Ασία, ενώ χώρες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, χρησιμοποιούνται ως περιοχές διέλευσης (τράνζιτ) των μεταφορών.

swc-what-is-img-2
flag-life-gr

NEWSLETTER

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ LIFE PROWhIBIT ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ