ΕΡΓΟ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ «ΕΞΥΠΝΕΣ» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
(Prevent of Waste Crime by Intelligence Based Inspections)

ΚΩΔΙΚΟΣ
LIFE18 GIE/GR/000899

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ
LIFE PROWhIBIT

life

Το έργο LIFE PROWhIBIT συγχρηματοδoτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με κωδικό αριθμό LIFE 18 GIE/GR/000899.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΕ: 739.570 € (54,97% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού).

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

PastedGraphic-2-(2)-1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 184.000 €

ΕΤΑΙΡΟΙ

cropped-PRASINO-TAMEIO_300dpi

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: 430.000 €

IMPEL-logo-website

EUROPEAN UNION NETWORK FOR THE IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW (IMPEL)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ IMPEL: 5.000 €

swc-ic-info-1

ΧΩΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ

swc-ic-info-2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
15/10/2019 – 12/01/2024

swc-ic-info-3

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.358.570 €

swc-ic-info-4

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.
739.570 €
(54,97% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

life

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεξαγωγή έργων σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα, που δημιουργήθηκε το 1992. Το πρόγραμμα LIFE χωρίζεται σε δύο υπο-προγράμματα, ένα για το Περιβάλλον (που αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού χρηματοδοτικού προϋπολογισμού) και ένα για το Κλίμα (που αντιπροσωπεύει 25 % του προϋπολογισμού). Η τρέχουσα περίοδος χρηματοδότησης, 2014-2020, διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 3,4 δισ. Ευρώ.

Το παρόν έργο, LIFE PROWhIBIT, υλοποιείται στο πλαίσιο της υπο-κατηγορίας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων: Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση» του υπο-προγράμματος «Περιβάλλον».

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

swc-ic-info-program-life-0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΡΩΝ

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΦΥΣΗ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αυτή η υπο-κατηγορία του προγράμματος LIFE, υποστηρίζει έργα στους τομείς της ευαισθητοποίησης, της περιβαλλοντικής κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και της επιβολής της, της ανάπτυξης γνώσεων και της συμμετοχής του κοινού και άλλων ενδιαφερόμενων. Συγχρηματοδοτεί έργα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά θέματα. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνουν πλατφόρμες συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων για βιώσιμες περιβαλλοντικές λύσεις και πρακτικές. Τα έργα λαμβάνουν συγχρηματοδότηση που φτάνει έως και το 55% του συνολικού προϋπολογισμού τους.

life

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεξαγωγή έργων σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα, που δημιουργήθηκε το 1992. Το πρόγραμμα LIFE χωρίζεται σε δύο υπο-προγράμματα, ένα για το Περιβάλλον (που αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού χρηματοδοτικού προϋπολογισμού) και ένα για το Κλίμα (που αντιπροσωπεύει 25 % του προϋπολογισμού). Η τρέχουσα περίοδος χρηματοδότησης, 2014-2020, διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 3,4 δισ. Ευρώ.

Το παρόν έργο, LIFE PROWhIBIT, υλοποιείται στο πλαίσιο της υπο-κατηγορίας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων: Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση» του υπο-προγράμματος «Περιβάλλον».

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

swc-ic-info-program-life-0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΡΩΝ

ΦΥΣΗ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αυτή η υπο-κατηγορία του προγράμματος LIFE, υποστηρίζει έργα στους τομείς της ευαισθητοποίησης, της περιβαλλοντικής κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και της επιβολής της, της ανάπτυξης γνώσεων και της συμμετοχής του κοινού και άλλων ενδιαφερόμενων. Συγχρηματοδοτεί έργα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά θέματα. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνουν πλατφόρμες συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων για βιώσιμες περιβαλλοντικές λύσεις και πρακτικές. Τα έργα λαμβάνουν συγχρηματοδότηση που φτάνει έως και το 55% του συνολικού προϋπολογισμού τους.

flag-life-gr

NEWSLETTER

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ LIFE PROWhIBIT ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ