ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (#1): Πρόγραμμα LIFE για την Πρόληψη, τον Εντοπισμό και την Αποτροπή του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων


Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου LIFE PROWhIBIT: Prevent of Waste Crime by Intelligence Based Inspections