Άρθρο του κ. Γιώργου Βελεγράκη, υπεύθυνου διαχείρισης του έργου LIFE PROWhIBIT, Πράσινο Ταμείο

Το Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό (Διεθνή) Άνω των Ορίων Διαγωνισμό