22/04/2021

ΟΛΑ

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας και δικτύωσης της ομάδας έργου του LIFE PROWhIBIT με την ομάδα έργου του  LIFE NATURA Themis:  «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη».

Το έργο υλοποιείται στην Κρήτη από τον Οκτώβριο 2015 με τη συνεργασία των:

  • Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΠΚ-ΜΦΙΚ),
  • Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων (ΔΣΧ),
  • Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου (ΔΣΗ),
  • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΥΠΕΝ-ΣΥΓΑΠΕΖ).

Το LIFE NATURA Themis αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες και έχει μέχρι σήμερα πετύχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στους εξής τομείς:

  • Χαρτογράφηση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, με έμφαση στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.
  • Ενημέρωση των Δικηγόρων, και των εκπροσώπων των Δικαστικών, Εισαγγελικών, Προανακριτικών και Περιφερειακών Αρχών του νησιού για όλες τις πτυχές της περιβαλλοντικής παραβατικότητας.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωή.
  • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών της Κρήτης στην πρόληψη και καταπολέμηση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία μεταξύ των ομάδων έργων, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σχετικά με τα κοινά θέματα που απασχολούν και τα δύο προγράμματα και η εδραίωση μιας αμφίδρομης τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας.