07/05/2021

ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Την Παρασκευή 07 Μάϊου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας και δικτύωσης της ομάδας έργου του LIFE PROWhIBIT με την ομάδα  έργου του  LIFE-IP CEI-Greece:  «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

Το LIFE-IP CEI-Greece (συνολικού προϋπολογισμού 15,93 εκ. €) αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά έργα για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και το Πράσινο Ταμείο.

Το έργο συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων) και στην υλοποίησή του συμμετέχουν δεκαοχτώ εταίροι:

 • Πράσινο Ταμείο,
 • Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης,
 • Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
 • Δήμος Αθηναίων,
 • Δήμος Θεσσαλονίκης,
 • Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
 • Δήμος Πάρου,
 • Δήμος Αντιπάρου,
 • Δήμος Θήρας,
 • Δήμος Τήνου,
 • Δήμος Αλοννήσου,
 • Δήμος Ναυπακτίας,
 • Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης,
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,
 • Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ,
 • ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ,
 • Terra Nova ΕΠΕ,
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης.

Με συνολική διάρκεια 8 έτη και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έως τον Οκτώβριο 2027, το έργο LIFE-IP CEI-Greece αποσκοπεί να συμβάλει καθοριστικά στην εφαρμογή:

 • του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων,
 • του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και
 • της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Μεταξύ άλλων το έργο στοχεύει στην προώθηση πρακτικών που αποσκοπούν:

 • στην αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων,
 • στη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και
 • στην αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία μεταξύ των ομάδων έργων, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σχετικά με τα κοινά θέματα που απασχολούν και τα δύο προγράμματα και η εδραίωση μιας αμφίδρομης τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας.