20/04/2021

ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλοι στο Πράσινο Ταμείο δηλώνουμε ικανοποιημένοι που ξεκινήσαμε τη συμμετοχή μας σε ένα ακόμα πρόγραμμα LIFE, το LIFE PROWhIBIT, για την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Είναι η δική μας έμπρακτη συνεισφορά στην εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», που επιβάλλει σε όποιον προκαλεί ζημία ή άμεσο κίνδυνο στο Περιβάλλον, να επωμίζεται ο ίδιος το κόστος των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή αποκατάστασης.

Είναι, επίσης, μια ακόμα ευκαιρία για εμάς και τους εμπειρογνώμονές μας που εκτελούν το πρόγραμμα αυτό να αποδείξουμε και πάλι ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να πετύχουμε την επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Είμαι βέβαιος ότι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και το IMPEL, το αρμόδιο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, θα κατορθώσει να προσφέρει μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Το ίδιο συμβαίνει ήδη με τα τρία Ολοκληρωμένα Προγράμματα LIFE που εκτελούμε για τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, όπως τις αξιολογούν οι πολίτες της χώρας μας, των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα οι νεότεροι σε ηλικία, για την Κλιματική Αλλαγή, την Κυκλική Οικονομία, τις προστατευόμενες περιοχές Natura, αλλά και τα επιμέρους για τη Συμμετοχική Επιστασία Γης, το Grecabat ή το Rewee και την οικοδόμηση ανθρώπινου δυναμικού.

Το Πράσινο Ταμείο αλλάζει μέγεθος. Είναι ήδη 2,5 φορές μεγαλύτερο στις πραγματοποιήσεις των στόχων του σε σχέση με το 2018 και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στον καταστατικό του ρόλο με νέα προγράμματα και προσκλήσεις για νέες δράσεις σε όλο το περιβαλλοντικό φάσμα.

Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Πράσινο Ταμείο